Seminář pro učitele DSŠ a rodiče ve Slovenském sdružení

Oddelenie Detskej sobotnej školy Cirkvi Adventistov Siedmeho Dňa
Vás pozýva na školenie pre rodičov a učiteľov v Detských sobotných školách
na tému:
„DARY U DETÍ“
alebo ako identifikovať a rozvíjať dary u detí

Kedy? 31.3. – 2.4.2017
Kde? Tatranská Štrba, penzión Medvedica
http://www.penzionmedvedica.sk GPS 49.0881188, 20.0568897

Program obsahuje 7 oblastí k téme obdarovania u detí:

Ako môžem identifikovať dary u detí –

východiská práce s deťmi.

Ako rozvíjať dary u detí – spôsoby práce s deťmi.
Ako motivovať k využitiu darov, ktoré deti majú.
Ako upútať a udržať pozornosť u detí.
Komunikačné techniky pri práci s deťmi.
Ako pracovať s prirodzenou autoritou.
Ako deťom priblížiť duchovný rozmer ich obdarovania.

Koľko? účastnícky poplatok 5€

Ubytovanie aj strava (od piatkovej večere do nedeľného obeda) zabezpečené.

Cestovné bude preplatené.

Možnosť zúčastnenia sa aj s rodinou – informujte sa mailom alebo telefonicky.
Prihlášky posielajte do 12. marca 2017 na adresu lydia.gresova@gmail.com, tel.: 0949 840 414

Za odd.DSŠ Monika Medková, Jozef Plachý a Lýdia Grešová

Napsat komentář