Kázání pro děti

Prší prší jen se leje – ke stažení Word

Prší, prší, jen se leje

Marek 7, 32 – 35

Cíl: Bůh nám pomáhá překonávat ty největší problémy v životě

Příprava: Nacvič si před zrcadlem výraznou výslovnost věty „Prší, prší, jen se leje“.

Předvedení příběhu: Dobrý den! (odpověď)

Potřebuju, abyste si všichni sedli ke mně tak abyste na mě dobře viděli. Přesvědč se, že ti všichni budou dobře vidět na rty.

Teď něco řeknu a chci, abyste mi řekli, co jsem řekl. Nebude to pro vás těžké? (odpověď) Neříkej jim, že se ti mají dívat na rty.

Tak dobrá, jdeme na to. Vyslov neslyšně „Prší, prší, jen se leje“. Tak – co jsem říkal? (odpověď)

Zopakuju vám to ještě jednou. Znovu neslyšně řekni „Prší, prší, jen se leje“. Ptej se dětí jednoho po druhém. Takže – co to bylo? (odpověď) Řeknu ti to ještě jednou. Opakuj říkanku před několika dětmi zvlášť a chtěj po nich, aby řekly nahlas, co říkáš. Pravděpodobně řeknou několik zkomolenin.

Tak vidím, že vám budu muset pomoci. Takže mám ještě jednu nápovědu. Naznač rukama pohyb, jako když prší. Takže už víte, co jsem říkal? (ne)Zopakuju vám ještě jednou, co jsem říkal. Jakmile budete vědět, co říkám, zakřičte to na mě. (Prší, prší, jen se leje!!!!)

Aplikace: Jednoho dne přivedli k Ježíši hluchého muže. Neslyšel, a protože neslyšel, tak taky špatně mluvil. Stejně jako před chvílí vy. Neslyšeli jste, jak říkám „Prší, prší, jen se leje“ a proto pro vás bylo těžké to zopakovat. Ví někdo z vás, co Ježíš pro toho muže udělal? (odpověď) Dotkl se jeho uší a uzdravil ho. Ten muž měl v životě opravdu velký problém, ale Bůh mu jej pomohl překonat.

Tak, a teď už víte, co se s tím mužem stalo. To nebyl veselý život – neslyšet a nemoct ani dobře mluvit. Ale když se jej dotkl Ježíš, tak se pro něj všechno změnilo. Najednou slyšel a mluvil. Bůh mu pomohl, aby bylo všechno krásnější a veselejší. Bůh nám pomáhá překonávat naše problémy.

Modlitba: Bože, prosím, aby tyto děti byly v životě šťastné a věděly, že i ty největší problémy v jejich životě se dají vyřešit. Amen.