Grace Link učebnice

Grace Link – Pouta milosti .

 

Co to je?

Je to program, který připravila Generální konference Církve Adventistů s.d.spolu s církví na celém světě jako materiál pro dětskou sobotní školu. Je to velmi obsáhlý program, který v sobě zahrnuje 624 lekcí pro věkové skupiny od 1 do 15 let.

 

Oddělení dětské sobotní školy při ČS unii se rozhodla vstoupit do tohoto projektu a přizpůsobit  ho k možnostem ČS unie.

Projekt plánuje vydat po 9 učebnicích v každé věkové kategorii ve dvou jazycích, českém a slovenském. Proč 9 učebnic? Na jeden školní rok plánujeme 3 učebnice ( 39 lekcí) s vědomím, že prázdniny se u nás neučí.

 

Zrnka (1 – 3 roky) – v orig.0-2 roky:   

Kindergarten (4 – 6 let)

Provázky ( 7 – 9 let)

Klíče ( 10 – 12 let)

Real Time ( 13 – 15 let)

 

Materiály pro učitele pro jejich obsažnost a tím i velké finanční   náklad vyvěšujeme na webové stránky s tím, že určitě mnozí z vás mají možnost přístupu k internetu, popřípadě stažení a okopírování. K výuce patří i rukodělné práce – vystřihovánky – i ty naleznete na webových stránkách a do budoucna vám chceme zpřístupnit i některé písničky pro Zrnka a Kindergarten

 

Jaké jsou přednosti koncepce Grace Link?

 

·     učitel učí nejen příběhy, ale i biblické principy

·     nabízí zajímavé aktivity, školka je živější, přináší radost z učení

·     děti se učí přemýšlet a vyjadřovat své myšlenky

·     respektuje potřeby duševního vývoje dítěte

·     nabízí poselství orientované na  Bibli

·     představuje základní křesťanské hodnoty

·     lze ji použít i při dětské evangelizaci

 

 

Prezentace